Skip to main content

(HAWN 225) Ho’oikaika Kama’ilio-Traditional Oratorical Styles

Ho’oikaika a kalele nui ‘ia ka ‘olelo waha ‘ana. E ho’oma’ama’a ana ma na ‘ano like ‘ole o ka ‘olelo ‘ana. E la’a: ha’i’olelo, ha’imo’olelo, kaka’olelo a pela aku. (Koi mua ‘ia ka papa Hawaiian 202) Reinforces and expands communication skills using the many forms of traditional informal and formal oratorical forms and styles of the Hawaiian language.

Credit Hours 3.0 Lecture
Prerequisite HAWN 102
Offered Spring
Programs -

Course Outcomes

Forthcoming