Skip to main content

Ho’oikaika Kama’ilio-Traditional Oratorical Styles (HAWN 225)

Ho’oikaika a kalele nui ‘ia ka ‘olelo waha ‘ana. E ho’oma’ama’a ana ma na ‘ano like ‘ole o ka ‘olelo ‘ana. E la’a: ha’i’olelo, ha’imo’olelo, kaka’olelo a pela aku. (Koi mua ‘ia ka papa Hawaiian 202) Reinforces and expands communication skills using the many forms of traditional informal and formal oratorical forms and styles of the Hawaiian language.

Credit Hours 3.0 Lecture
Prerequisite HAWN 102
Offered Spring
Programs -

Course Outcomes:

Forthcoming