Skip to main content

(HAWN 201) Ke Kahua o ka ‘Olelo-Kau Mua - The Foundation Part I

‘O ka ho’omau ‘ana o Ke Kumu o ka ‘Olelo. ‘O ia mau no ke kalele ma ke kama’ilio ‘ana ma ka ‘olelo. Ho’ohana ‘ia na palapala maoli a me na lola ho’opaaleo. (Koi mua ‘ia ka papa Hawaiian 102) Part one of a foundational course expanding the introductory development, understanding, comprehension and fluency in the communicative skills of the Hawaiian language and culture.

Credit Hours 4.0 Lecture
Prerequisite HAWN 102 or HAWN 107
Offered Fall
Programs -

Course Outcomes

Forthcoming