Skip to main content

Ke Kahua o ka ‘Olelo-Kau Mua - The Foundation Part I (HAWN 201)

‘O ka ho’omau ‘ana o Ke Kumu o ka ‘Olelo. ‘O ia mau no ke kalele ma ke kama’ilio ‘ana ma ka ‘olelo. Ho’ohana ‘ia na palapala maoli a me na lola ho’opaaleo. (Koi mua ‘ia ka papa Hawaiian 102) Part one of a foundational course expanding the introductory development, understanding, comprehension and fluency in the communicative skills of the Hawaiian language and culture.

Credit Hours 4.0 Lecture
Prerequisite HAWN 102 or HAWN 107
Offered Fall
Programs -

Course Outcomes:

Forthcoming