Skip to main content

(HAWN 101) Ke Kumu o ka ‘Olelo-Kau Mua - The Source Part I

He papa kumu mua e ho’omaka ai ke kama’aina ‘ana I ka ‘olelo Hawaii me na loina. E ho’oma’ama’a ana ma ka ho’olohe, ‘olelo, heluhelu, me ke kakau. Kalele ‘ia ka ‘olelo. Part one of an introductory course designed to initiate and develop understanding, comprehension and fluency in the communicative skills of the Hawaiian language and culture.

Credit Hours 4.0 Lecture
Prerequisites None
Offered Fall
Programs -

Course Outcomes

Forthcoming