Skip to main content

(HAWN 301) Ho’okukulu olelo-Kau Mua - The Building Part I

‘O ka ho’omau ‘ana mai ka papa Ho’okahua ‘Olelo. Malama ‘ia ma ka ‘olelo Hawaii wale no. Heluhelu ma na mo’olelo Hawaii kahiko. Na pilina ‘olelo me na ‘olelo ki’eki’e. Na ‘olelo no’eau. (Koi mua ‘ia ka papa Hawaiian 202 or Hawaiian 225) Continuation from Ke Kahua o ka ‘olelo (Second year Hawaiian language). Class conducted in Hawaiian. Introduction to traditional Hawaiian literature. Introduction and work with higher-level lexicon and grammar structures. Cultural learning through Hawaiian proverbs.

Credit Hours 3.0 Lecture
Prerequisite HAWN 202 or 225
Offered Fall
Programs -

Course Outcomes

Forthcoming